DV 15 NOVEMBRE | 22.30 H

SLAVEDOWN + DEADYARD

OBERTURA PORTES 22:00 H
TAQUILLA 10 €


FULL AUTORITZACIÓ MENORS DE 16 ANYS (01) Autorització per a menors de 16 anys acompanyats de pare/mare o tutor legal.
FULL AUTORITZACIÓ MENORS DE 16 ANYS (02) Autorització per a menors de 16 anys acompanyats d’un major d’edat que no és el pare/mare o tutor legal.

SLAVEDOWN

Slavedown es va formar a Celrà (Girona) al 2014, pero no va ser fins el 2016 quan la banda – amb l’entrada del guitarrista Andreu Runo-, redirecciona amb major ambició la seva proposta. A partir de llavors, el quartet treballa intensament per confeccionar un setlist demolidor i comença a empastar el seu poderòs directe.